Safety Elearning > Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het op een correcte maier dragen en onderhouden van persoonlijke beschermingsmiddelen zorgt ervoor dat de gevolgen van ongevallen op de werkvloer beperkt blijven. OPGELET: Deze training bevat beelden die schokkend kunnen zijn voor gevoelige kijkers.

Running Time: 34 mins

 • Inleiding
 • Hoofdbescherming
 • Voetbescherming
 • Hand- en armbescherming
 • Oog- en gelaatsbescherming
 • Gehoorbescherming
 • Lichaamsbescherming
 • Ademhalingsbescherming
 • Valbescherming
 • Risicobeheersing
 • Overzicht
 • Persoonlijke Beschermingsmiddelen - Test