Safety Elearning > Besloten ruimten Atmosfeermetingen

De meeste ongevallen in besloten ruimten zijn het gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke atmosferen. Er bestaan nochtans gasmeters die de aanwezigheid van gevaarlijke gassen kunnen detecteren, maar vaak worden deze niet of verkeerd gebruikt.

Running Time: 25 mins

  • Inleiding
  • Atmosfeermetingen
  • Zuurstofniveau
  • Ontvlambaarheid
  • Giftigheid
  • Problemen bij het testen
  • Testprocedures
  • Samenvattend
  • Test