PBM > Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het op een correcte manier dragen en onderhouden van Persoonlijke Beschermingsmiddelen zorgt ervoor dat de gevolgen van ongevallen op de werkvloer beperkt blijven. OPGELET: Deze training bevat beelden die schokkend kunnen zijn voor gevoelige kijkers.

Running Time: 24 mins

  • Hoofdbescherming
  • Voetbescherming
  • Hand- en armbescherming
  • Oog- en gelaatsbescherming
  • Gehoorbescherming
  • Lichaamsbescherming
  • Ademhalingsbescherming
  • Valbescherming
  • Risicobeheersing
  • Onderhoud & Opslag