Starters > Grensoverschrijdend gedrag op het werk

Pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld zijn gedragingen die niet door de beugel kunnen. Niet in je privéleven, of in het openbaar, en ook niet op het werk. Slachtoffers kunnen er geestelijke en fysieke problemen aan overhouden. Daarom bestaan er strenge regels voor dit soort gedrag. Niet alleen de slachtoffers zelf, maar ook ondernemingen kunnen lijden onder dergelijke vormen van grensoverschrijdend gedrag. Bovendien kan grensoverschrijdend gedrag ook een strafrechtelijk staartje krijgen.

Running Time: 15 mins

  • Vijf situaties
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Grensoverschijdend gedrag herkennen
  • Hoe reageren op grensoverschrijdend gedrag
  • Hoe omgaan met agressie en geweld