Besloten ruimten > Besloten ruimten

Ieder jaar komen mensen om het leven bij ongevallen in besloten ruimten omdat ze zich niet bewust zijn van de risico’s en dus ook niet de gepaste preventiemaatregelen nemen. Als je je bewust bent van de risico’s in besloten ruimten, kan je heel wat ongevallen voorkomen.

Running Time: 40 mins

 • Inleiding
 • Besloten ruimten
 • De werkvergunning
 • Risico's van besloten ruimten
 • Zuurstofarme atmosferen
 • Ontvlambare atmosferen
 • Giftige atmosferen
 • Risico's van de omgeving
 • Procedures voor veilig werken
 • Atmosfeermetingen
 • Ventilatie
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Ademhalingsmaskers
 • Samenvattend
 • Besloten ruimten - Test