Psychosociale risico's > Grensoverschrijdend gedrag - preventie - kantoormedewerkers

Grensoverschrijdend gedrag op het werk is een belangrijk probleem in kantoren. Het is belangrijk dat iedereen een bijdrage levert om onaanvaardbaar gedrag op kantoor tegen te gaan. Grensoverschrijdend gedrag op kantoor leidt tot stress, een slechte werksfeer, een onveilige werkomgeving en een lage kwaliteit van het werk.

Running Time: 22 mins

  • Verschillende percepties
  • Wat is grensoverschrijdend gedrag?
  • Grensoverschrijdend gedrag herkennen
  • Hoe reageren
  • Gevolgen van grensoverschrijdend gedrag
  • Preventiemaatregelen