Magazijn en opslag > Manueel hanteren van lasten en MSA - Magazijn

Onveilige handelingen tijdens het optillen en verplaatsen van lasten veroorzaken ieder jaar vele ongevallen. Deze ongevallen kunnen ernstige letsels veroorzaken, waardoor je gedurende lange tijd arbeidsongeschikt kan raken. Voor bedrijven kost dit handenvol geld.

Running Time: 22 mins

  • Musculoskeletale aandoeningen
  • Risicofactoren en voorbeelden
  • Principes voor het voorkomen van MSA