Safety Elearning > Basis elektrische veiligheid

Elektriciteit is een van de meest krachtige en nuttige natuurkrachten, maar tegelijk ook een van de gevaarlijkste. Omdat we zo vaak in alle veiligheid elektriciteit gebruik, vergeten we makkelijk hoe gevaarlijk elektriciteit kan zijn. Elektriciteit is een belangrijke oorzaak van ongevallen op het werk. Een groot aantal branden zijn veroorzaakt door fouten in elektrische installaties, uitrusting en gereedschap

Running Time: 34 mins

  • Inleiding
  • Elektriciteit en het menselijk lichaam
  • Algemene principes van elektriciteit
  • Elektrisch materieel
  • Elektrische gevaren
  • Werken met elektriciteit
  • Bescherming, isolatie en testen
  • Bovengrondse en ondergrondse leidingen en verborgen leidingen
  • Samenvattend
  • Test