Laatste nieuwe > Ouderenzorg - Veiligheid and gezondheid voor zorgverleners

Werken in een rust- en verzorgingstehuis gaat gepaard met specifieke risico’s en gevaren, met als gevolg gezondheidsproblemen en medewerkers die ziek thuis blijven. Vaak gaat het om rugklachten door het veelvuldig tillen of verplaatsen van bewoners. Maar in een rust- en verzorgingstehuis komen ook andere risico’s en gevaren voor, zoals het gedrag van bewoners die soms agressief zijn.

Running Time: 25 mins

  • Inleiding
  • Tillen en verplaatsen van bewoners
  • Probleemgedrag
  • Besmettingsgevaar
  • Samenvattend
  • Test