Laatste nieuwe > Alcohol and Drugs en het werk

Bijna iedereen die deze film bekijkt, zal in de eerstvolgende dertig dagen alcohol, medicijnen ­ al dan niet op voorschrift - of drugs gebruiken. De meeste mensen beschouwen dit als een positieve ervaring, maar het kan ook anders. Het is belangrijk om te begrijpen wat de gevolgen kunnen zijn van alcohol- en druggebruik op het werk, en hoe de veiligheid van je collega's, klanten en jezelf hierdoor in het gedrang kan komen

Running Time: 30 mins

  • Inleiding
  • Alcohol
  • Medicijnen
  • Drugs
  • Alcohol- en drugbeleid
  • Samenvattend
  • Test