Starters > Uitglijden Struikelen and Vallen

Valpartijen vormen een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen op het werk. De slachtoffers raken vaak ernstig gewond. Wie ten val komt, is vaak lange tijd arbeidsongeschikt en in het slechtste geval bekoopt het slachtoffer de val met zijn leven. Valpartijen zijn te wijten aan uiteenlopende risicofactoren die echter allemaal kunnen vermeden worden. De videocursus beschrijft deze factoren en geeft aan op welke manier valpartijen voorkomen kunnen worden.

Running Time: 15 mins

  • Voorbeeld
  • Oorzaken van valpartijen
  • Valpartijen voorkomen
  • Valpreventie
  • Ladders & Trapladders