Bouwsector > Manueel hanteren van lasten en MSA - Industrie

Onveilige handelingen tijdens het optillen en verplaatsen van lasten veroorzaken ieder jaar vele ongevallen. Deze ongevallen kunnen ernstig letsel veroorzaken, waardoor je gedurende lange tijd arbeidsongeschikt kan raken. Voor bedrijven kost dit handenvol geld.

Running Time: 22 mins

  • Musculoskeletale aandoeningen & Hoe je rug werkt
  • Het kan ook jou overkomen
  • Risicofactoren
  • Principes voor het voorkomen van MSA